artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2023 roku