artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Pankach