artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2022 roku w spawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie