artykuł nr 1

Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki

Załączniki:
7.1. projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Panki na rok szkolny 2022-202363 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy PankiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.3. projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.4. projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.5. projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.6. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.7. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.8. projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Panki dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Panki150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.9. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.10. projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035996 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.11. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych137 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7.12. projekt uchwały w sprawie podatku transportowego178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne