artykuł nr 1

Postanowienie Nr 48.2023 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zwołania 48.2023 Sesji Rady Gminy Panki