artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć"