artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki na 2017 rok