artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Panki za 2022 rok

Informuję, że 50.2023 Sesja Rady Gminy Panki, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Panki za rok 2022, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 14 :00 w sali narad strażnicy OSP w Pankach przy ul. Tysiąclecia 1.

Dostępne podkategorie:
Rok 2018