artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2019 roku