artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminy Panki za 2020r.