artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminy Panki za 2022r.