artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Pankach za rok 2019r.