artykuł nr 1

Zarządzenie.0050.105.2022. wykonanie budżetu I półrocze 2022-08-18 Wójta Gminy Panki z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Dostępne kategorie:
I półrocze
Roczne