artykuł nr 1

Zarządzenie.0050.106.2022WPF.2022-08-18 Wójta Gminy Panki z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Dostępne kategorie:
I półrocze
Roczne