artykuł nr 1

PROJEKT Uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2017