artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017