artykuł nr 1

Klauzula informacyjna - skrócona

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Pankach jest: Wójt Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@panki.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: http://www.bip.panki.pl  (zakładka: Urząd - Dane podstawowe - RODO w Urzędzie Gminy Panki)