artykuł nr 1

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"