artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup urządzeń multimedialnych potrzebnych do realizacji Projektu pn.: "Indywidualizcja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość" dla Szkół Podstawowych w Gminie Panki