artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Świadczenie usług doradztwa prawnego polegajacego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastepstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)