artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. "Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki"