artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki dot. Wykonanie prac dodatkowych w ramach realizacji zadania Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów, Panki