artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2014/2015"