artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki