artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych na okres od 01-01-2022 do 30-06-2022