artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki