Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-12-06 13:37
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki obszarów w obrębie Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmian studium
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-06 13:36
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki obszarów w obrębie Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmian studium
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-06 13:35
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki obszarów w obrębie Kawki, Panki i Zwierzyniec III oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmian studium
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-06 13:35
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki obszarów w obrębie Kawki, Panki i Zwierzyniec III oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmian studium
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 11:43
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 11:19
Dział: Plany miejscowe » Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 11:18
Dział: Plany miejscowe » Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 11:18
Dział: Plany miejscowe » Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 11:17
Dział: Plany miejscowe » Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:49
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:48
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:48
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:47
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:47
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:46
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:43
Dział: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki » Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:35
Dział: Inne » Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WYNIKI BADAŃ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 10:34
Dział: Inne » Deklaracja dostępności
Opis zmian: dodanie artykułu: WYNIKI BADAŃ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 4200/VII/138/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Panki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 4200/VII/138/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Panki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 07:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-12-01 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-30 16:31
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-30 16:12
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-30 16:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-28 13:18
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.113.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk, rok prod. 1978 oraz ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk stanowiącego własność Gminy Panki.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-28 13:18
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 138/1 położonej w Ślusarzach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-28 13:17
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 386 położonej w Pankach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-28 13:17
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 386 położonej w Pankach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-28 10:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - Protokół Nr 53.2023 z obrad 53.2023 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 17 października 2023 roku w sali narad Urzędu Gminy w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2023-11-28 10:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT - Protokół Nr 53.2023 z obrad 53.2023 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 17 października 2023 roku w sali narad Urzędu Gminy w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2023-11-28 10:15
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT - Protokół Nr 52.2023 z obrad 52.2023 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 28 września 2023 roku w sali narad Urzędu Gminy w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2023-11-28 10:15
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT - Protokół Nr 52.2023 z obrad 52.2023 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 28 września 2023 roku w sali narad Urzędu Gminy w Pankach
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2023-11-27 11:08
Dział: Inne » Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-27 11:08
Dział: Inne » Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-24 09:19
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 09:18
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 09:16
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 09:04
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:58
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:56
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:45
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:35
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:34
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:16
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:15
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:14
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-24 08:14
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-23 15:27
Dział: Inne » Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-23 15:27
Dział: Inne » Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-23 15:23
Dział: Inne » Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-23 15:23
Dział: Inne » Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-22 15:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 54.2023 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zwołania 54.2023 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2023-11-22 15:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 54.2023 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zwołania 54.2023 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2023-11-21 09:02
Dział: Inne » OŚWIATA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-21 09:02
Dział: Inne » OŚWIATA
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-17 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 0050.117.2023 w sprawie projektu Uchwały budżetowej gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-17 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 0050.118.2023 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-17 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 0050.117.2023 w sprawie projektu Uchwały budżetowej gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-17 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 0050.117.2023 w sprawie projektu Uchwały budżetowej gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-17 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 0050.118.2023 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-17 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2024 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 0050.118.2023 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-17 09:19
Dział: Inne » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-17 09:18
Dział: Inne » Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-16 13:37
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Przerwa w dostawie wody
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-15 09:12
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT !!! - o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-13 15:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-13 14:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor GOKiS w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor GOKiS w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Przedszkola w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Przedszkola w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik GOPS w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Kierownik GOPS w Pankach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konieczkach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konieczkach
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-13 14:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-11-06 13:03
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja - PSZOK
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-03 09:44
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT !!! - o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-03 09:43
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT !!! - o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-11-02 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.22.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-31 15:21
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT !!! - Czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi gminnej Aleksandrów - Dankowice Pierwsze
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-31 14:38
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT !!! - Czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi gminnej Aleksandrów - Dankowice Pierwsze
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-31 14:38
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT !!! - Czasowa organizacja ruchu na drodze gminnej nr 693020S w msc. Kałmuki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-31 14:36
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT !!! - Czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi gminnej Aleksandrów - Dankowice Pierwsze
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-31 14:35
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT !!! - Czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi gminnej Aleksandrów - Dankowice Pierwsze
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-31 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-31 11:04
Dział: Urząd » Godziny urzędowania
Opis zmian: dodanie artykułu: Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków
Wykonanie: Małgorzata Mika
Data: 2023-10-30 09:44
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2023-09-28 LII (52) Sesja Rady Gminy Panki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-30 09:44
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: 2023-10-17 LIII (53) Sesja Rady Gminy Panki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-27 14:00
Dział: Inne » Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-25 10:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe składane w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu wójta
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-25 10:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe składane w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu wójta
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-25 10:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie stosunku pracy
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-25 10:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie stosunku pracy
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-25 09:24
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.673.9.010.2023.G z dnia 20 października 2023 r.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-25 09:14
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-24 14:58
Dział: Urząd » Dane podstawowe » Stanowiska - numery telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPIS NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY PANKI
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 14:34
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.113.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk, rok prod. 1978 oraz ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk stanowiącego własność Gminy Panki.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 14:33
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.113.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk, rok prod. 1978 oraz ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk stanowiącego własność Gminy Panki.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 14:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.113.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk, rok prod. 1978 oraz ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk stanowiącego własność Gminy Panki.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 14:17
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 138/1 położonej w Ślusarzach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 14:15
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 138/1 położonej w Ślusarzach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 14:14
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 138/1 położonej w Ślusarzach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 14:13
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 138/1 położonej w Ślusarzach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 13:25
Dział: Organy » Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2023 roku
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-23 13:25
Dział: Organy » Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2023 roku
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-23 13:24
Dział: Organy » Rada Gminy » Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2023 roku
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-23 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2023 rok » Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2023 roku
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-23 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Panki na 2023 rok » Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2023 roku
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-20 11:21
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja - pojemniki na bioodpady
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-19 15:48
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie na Uroczystą Galę Wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-19 15:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 386 położonej w Pankach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-19 15:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 386 położonej w Pankach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-19 15:22
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 386 położonej w Pankach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-19 15:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 386 położonej w Pankach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-19 13:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.88.2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sprzedaży dwóch samochodów specjalnych pożarniczych marki Żuk oraz ogłoszenia dwóch drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych marki Żuk stanowiących własność Gminy Panki.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-19 13:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.88.2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sprzedaży dwóch samochodów specjalnych pożarniczych marki Żuk oraz ogłoszenia dwóch drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych marki Żuk stanowiących własność Gminy Panki.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-19 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZBI.ZO.271.21.2023 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2023-10-19 09:42
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie na Uroczystą Galę Wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-19 09:36
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie na Uroczystą Galę Wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-19 09:27
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-17 12:34
Dział: Urząd » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Szkolenie wojskowe
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-17 10:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2023-09-28 LI (52) Sesja Rady Gminy Panki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-17 10:17
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: 2023-09-28 LI (52) Sesja Rady Gminy Panki
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-17 08:51
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy Panki » Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.89.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu - dotyczy działki nr 138/1 położonej w Ślusarzach.
Wykonanie: Konrad Dróżdż
Data: 2023-10-16 14:29
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 53.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-16 14:28
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał na 53.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-16 14:28
Dział: Organy » Projekty Uchwał Rady Gminy Panki
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty Uchwał na 53.2023 Sesję Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-16 12:39
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 53.2023 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 16 października 2023 roku w sprawie zwołania 53.2023 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-16 12:04
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 53.2023 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 16 września 2023 roku w sprawie zwołania 53.2023 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Data: 2023-10-16 12:04
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy Panki » Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 53.2023 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 16 września 2023 roku w sprawie zwołania 53.2023 Sesji Rady Gminy Panki
Wykonanie: Ilona Kiepura
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 19812