Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 380372
   Dane podstawowe 386408
     Godziny urzędowania 19311
     Stanowiska - numery telefonów 17531
     Struktura organizacyjna 17165
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5017
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego GOKiS 598
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 505
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 1985
   Aktualności 59033
     Aktualności - rok 2024 387
     Aktualności - rok 2023 516
     Aktualności - rok 2022 3554
     Aktualności - rok 2021 17061
   Wybory 10805
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 60
    ›    2023 270
     Wybory Samorządowe 4767
    ›    2024 356
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 366
    ›    2024 164
   Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy Panki oraz Jednostkach Organizacyjnych Gminy 12534
     Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Gminy w Pankach oraz na stanowiska Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy. 3460
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 8059
     Konkursy na stanowiska Dyrektorów i Kierowników jednostek podległych 813
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 4331
   Protokoły kontroli 7128
   Wykaz przedsiębiorstw z Gminy Panki 750
   Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 748
Organy
   Wójt Gminy 25318
     Kompetencje 4585
     Kontakt 10463
     Dyżury 3649
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 13276
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2021 rok 1527
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 rok 2325
    ›     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok 2061
    ›     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2024 rok 312
   Sekretarz 13300
     Kompetencje 4115
   Skarbnik 12267
   Rada Gminy 37185
     Kompetencje 3175
     Regulamin 2978
     Przewodniczący Rady 5742
     Skład Rady 8680
     Komisje 33
    ›    Komisja Rewizyjna 24
    ›    Komisja Budżetu i Finansów 26
    ›    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 25
    ›    Komisja Skarg Wniosków i Petycji 15
     Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 9054
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 4876
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 4635
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 5330
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 7052
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 7012
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 6934
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 6655
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 5824
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 4537
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 3922
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 3274
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019 2168
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020 1476
    ›    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021 1716
    ›    Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022 1426
    ›    Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023 720
    ›    Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2024 204
     Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki 63
     Sesje Rady Gminy Panki 8641
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 6954
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 3743
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 4224
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 4648
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 4978
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 5082
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 6198
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 5065
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 4303
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 4534
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r. 2841
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2020 r. 2902
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2021 r. 2671
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2022 r. 2045
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r. 1305
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2024 r. 686
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023 9453
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2024-2029 42
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2014 9919
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2015 11414
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2016 5205
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2017 4012
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2018 4575
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2019 3435
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2020 2609
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2021 3379
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2022 2963
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2023 1647
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2024 411
     Uchwały Rady Gminy 159
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2013 709
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2012 672
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2011 756
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2010 679
    ›     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 588
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2008 641
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2007 380
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2006 184
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2005 169
    ›    Uchwały Rady Gminy - rok 2004 339
     Komisja Budżetu i Finansów 2196
    ›    Skład osobowy 2086
     Komisja Rewizyjna 2050
    ›    Przedmiot działania 1584
    ›    Skład osobowy 2030
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 1189
    ›    Skład osobowy 1536
   Komórki organizacyjne 11897
     Inspektorat Finansowy 3790
    ›    Podatki i opłaty lokalne 3566
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 4609
   Urząd Stanu Cywilnego 12655
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 2822
   Samodzielne stanowiska 11281
     Gospodarka gruntami 4696
     Planowanie przestrzenne, budownictwo i ochrona środowiska 4333
     Ewidencja ludności 4733
     Działalność gospodarcza 4086
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 4725
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 4138
     Kadry i sprawy organizacyjne 4439
Prawo Lokalne
   Statut 9718
   Regulamin 6003
   Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2806
   Sprawozdanie finansowe Gminy Panki 2489
   Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Panki 2105
   Budżet Gminy Panki 8
     2024 795
     2023 840
     2022 2633
     2021 2342
     2019 2
     2018 1
     2017 2
     2016 1
     2015 1
     2014 1
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 11
     2024 47
     2023 239
     2022 397
     2021 562
     2020 1
     2019 2
     2018 1
     2017 3
   Sprawozdanie z wykonania budżetu 2
     2020 1914
     2019 1551
     2016 3097
    ›    I półrocze 2629
    ›    Roczne 2289
     2014 5331
     2013 3367
   Informacja Wójta Gminy Panki 2829
   Podatki i opłaty lokalne 10945
     Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze. 5579
    ›    Podmiot opodatkowania 2485
    ›    Przedmiot opodatkowania 2762
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 2459
    ›    Termin płatności 2574
     Podatek od środków transportowych 3174
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2337
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2329
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2281
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 3342
    ›    Informacje podatkowe 2543
    ›    Deklaracje podatkowe 3789
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 2014
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 2226
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 1133
     I półrocze 439
     II półrocze 549
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok 770
     I półrocze 380
     Roczne 295
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok 195
   Informacje Urzędu 11734
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5689
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 17808
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 2614
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2351
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 2840
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 2310
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1809
     Zarządzenia Wójta 3735
    ›    Rok 2015 2702
     Decyzje i inne akty administracyjne 3112
    ›    Rok 2015 2384
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7250
   Strategia rozwoju 6440
   Protokoły 6469
   Ochrona środowiska 7200
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2970
     Zawiadomienie oraz plany urządzenia lasów 1773
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 2809
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 2493
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 2728
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 2171
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3908
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2031
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2021
   Zarządzenia w sprawie zmian WPF 522
Zamówienia Publiczne
   Sprawozdania z Udzielonych Zamówień 1478
   Plany Zamówień Publicznych 12214
   Ogłoszenia Przetargów 101811
     Rok 2024 408
     Rok 2023 10997
     Rok 2022 18309
     Rok 2021 10073
     Rok 2020 93829
     Rok 2019 29944
     Rok 2018 31103
     Rok 2017 27827
     Rok 2016 19424
     Rok 2015 28967
     Rok 2014 44953
     Rok 2013 21580
     Rok 2012 27148
     Rok 2011 20500
     Rok 2010 14237
     Rok 2009 15523
     Rok 2008 23148
     Rok 2007 13451
     Rok 2006 16263
     Rok 2005 12374
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 17102
     Rok 2021 1114
     Rok 2020 1872
     Rok 2019 1667
     Rok 2018 3023
     Rok 2017 3741
     Rok 2016 3131
     Rok 2015 5600
     Rok 2014 4421
     Rok 2013 6647
     Rok 2012 7374
     Rok 2011 5821
     Rok 2010 4729
     Rok 2009 5173
     Rok 2008 2568
     Rok 2007 2554
     Rok 2006 4657
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych 7486
     Rok 2024 884
     Rok 2023 8926
     Rok 2022 10387
     Rok 2021 13825
     Rok 2020 13931
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV 2107
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4018
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 7839
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 4317
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 8462
     Dowody osobiste 4538
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 3024
     Meldunki 3100
    ›    Wzory formularzy 3464
     Mieszkania 2442
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2447
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 2067
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 2598
     Nieruchomości 3239
    ›    Podział nieruchomości 2920
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 2159
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 2392
     Działalność gospodarcza 2868
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2379
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2074
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2075
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2129
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2067
     Zezwolenia i decyzje 3050
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2868
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2143
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2209
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2068
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1950
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2727
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1629
     Zaświadczenia 2995
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1981
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1979
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 871
Plany miejscowe
   Obwieszczenia 5010
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 10370
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 5347
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 4096
   Gminna Ewidencja Zabytków 4146
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 6220
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 4398
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 4538
   Plan miejscowy dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki 2612
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Panki uchwalony w dniu 28.06.2021 r. 2757
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 19.01.2023 r. 1157
   Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r. 383
   Mpzp w obr. Aleksandrów i Janiki uchwala Nr 55.371.2023 z dn. 28.12.2023 r. 519
   Mpzp w obr. Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Konieczki, Koski, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina uchwala Nr-55.370.2023 z dn. 28.12.2023 580
   Mpzp w obr. Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Konieczki, Koski, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina uchwala Nr 58.386.2024 z dn. 12.03.2024 460
   Plan ogólny 161
Plan ogólny
   Plan ogólny 324
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 6581
   Wykaz kart informacyjnych 5726
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 6491
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 3957
   Obwieszczenia 1947
   Studium uchwalone w dniu 30.11.2022 r. 680
   Studium - Uchwała nr 52.348.2023 z dnia 28.09.2023 r. 655
   Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r. 565
   Studium - uchwała 58.387.2024 z dn. 12.03.2024 257
   Studium - uchwała 02.10.2024 z dn. 13.05.2024 339
Inne
   KGW 1178
   SENIORZY 4101
   ZDROWIE 4732
   Zakup preferencyjny paliwa stałego 692
   USUWANIE FOLII ROLNICZYCH 909
   RODO 1677
     Informacja o wykonaniu przez UG Panki prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 291
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 55224
   Azbest 8148
   OŚWIATA 856
   Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole 1177
   Ogłoszenia 187021
   Jednostki organizacyjne 10272
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 7946
    ›    Kontakt 4969
    ›    Kierownictwo 4204
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 7596
     Gminna Biblioteka Publiczna 6585
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13736
     Szkoły Podstawowe 10199
     Przedszkole w Pankach 6531
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 1819
   Jednostki pomocnicze - sołectwa 8153
     Sołectwa 7869
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 6194
   Informacja publiczna 3088
   Spółki prawa handlowego 5633
   Oferty inwestycyjne 7329
     Infrastruktura 2670
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 2472
    ›    Stan elektryfikacji 2052
    ›    Stan telefonizacji 2082
    ›    Stan gospodarki komunalnej 2324
     Oferty 10058
   Rejestry i ewidencje 5857
     Rejestr skarg i wniosków 3212
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 2324
   Oświadczenia majątkowe 19736
     Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 1274
     Oświadczenia majątkowe składane w 2023 roku 806
     Korekty oświadczeń majątkowych składanych za 2022 rok 520
     Oświadczenia majątkowe składane w 2024 roku 299
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki kadencji 2018/2023 1528
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 2693
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 2554
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 1462
     Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku 1351
     Wójt 9579
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 5639
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 5592
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 7212
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 3711
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 3160
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 4238
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 3548
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 3934
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 3609
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 3467
    ›    Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 747
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 1411
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 6029
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki na początek kadencji 4429
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok 3377
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2019 rok 2694
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2020 rok 2751
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2021 rok 1752
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2022 rok 1842
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 973
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 1066
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r. 769
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r. 886
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki powołanego na stanowisko 30 stycznia 2019 roku 1147
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 3516
   Narodowe Siły Rezerwowe 4789
   Informacje nieudostępnione 3312
   Redakcja Biuletynu 6117
   Emisja Obligacji 44690
   Konsultacje społeczne 14726
   Deklaracja dostępności 1904
   Jakość wody 721
   Koordynator dostępności 882
Emisja Obligacji
   Obligacje 2710
   Opinie RIO 1207
Łączna liczba odwiedzin:3165310