Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 355914
   Dane podstawowe 384316
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4853
     Stanowiska - numery telefonów 16163
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego GOKiS 440
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 359
     Wybory 5897
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 1779
   Aktualności 57911
     Aktualności - rok 2022 3206
     Aktualności - rok 2021 15908
   Godziny urzędowania 18594
   Wybory 9328
   Struktura organizacyjna 16622
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 11679
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 3296
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 7003
     Konkursy na stanowiska Dyrektorów i Kierowników jednostek podległych 633
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 84446
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 3856
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Panki 2588
   Protokoły kontroli 6640
   Rejestr umów cywilnoprawnych 4110
   Wykaz przedsiębiorstw z Gminy Panki 374
   Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 318
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 3853
   Aktualności 5368
   Zaproszenia 3851
Organy
   Wójt Gminy 23959
     CV 6748
     Kompetencje 4410
     Kontakt 9535
     Dyżury 3522
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 12830
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2021 rok 1139
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 rok 1560
    ›     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok 1054
   Sekretarz 12877
     CV 5252
     Kompetencje 3997
   Skarbnik 11765
   Rada Gminy 35693
     Kompetencje 2996
     Regulamin 2807
     Przewodniczący Rady 5471
     Skład Rady 8010
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 3363
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 2765
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2585
     Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 809
     Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023 343
     Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022 867
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021 1260
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020 1098
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019 1797
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 2720
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 3289
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 3972
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 5374
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 6299
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 6285
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 6616
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 6488
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 4727
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 4211
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 4423
     Sesje Rady Gminy Panki 8156
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 6258
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 3355
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 3804
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 4343
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 4438
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 4627
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 5860
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 4495
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 3730
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 3988
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r. 2497
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2020 r. 2415
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2021 r. 2207
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2022 r. 1606
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r. 680
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023 7368
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 2539
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 7129
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 5461
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 4379
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 4664
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 4476
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 4555
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 3571
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 2271
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 5706
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 2804
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 5315
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 4481
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 2619
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 2186
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 2189
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 2712
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 3924
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 3766
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 4053
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 2361
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 2602
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 3571
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 4579
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 3470
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 3457
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 2380
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 4120
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 2292
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 2219
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 2163
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 2209
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 2196
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 1836
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 4722
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 3488
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 6919
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 3380
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 2236
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 4740
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 3389
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 2248
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 4914
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 3233
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 4245
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 3443
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 5494
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 2480
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 3416
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 3568
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 2129
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 3599
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 2124
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 3396
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 4469
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 3781
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2999
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 3863
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 2446
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 3617
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 4727
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 4745
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 2261
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 3371
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 2252
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 4372
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 2370
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 3702
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 2904
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 8933
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 3431
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 5511
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 5442
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 5664
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 4912
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 6702
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 4347
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 2894
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 5238
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 4957
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 2671
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 3932
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 1892
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 4387
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 3328
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 3294
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 3309
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 3030
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 2442
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 9427
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 10994
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 4788
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 3544
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 4036
     Uchwały Rady Gminy - rok 2019 3005
     Uchwały Rady Gminy - rok 2020 2190
     Uchwały Rady Gminy - rok 2021 2822
     Uchwały Rady Gminy - rok 2022 2276
     Uchwały Rady Gminy - rok 2023 838
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 8055
     Konsultacje społeczne 5720
     Komisja Budżetu i Finansów 2103
    ›    Przedmiot działania 1725
    ›    Skład osobowy 1952
     Komisja Rewizyjna 1964
    ›    Przedmiot działania 1483
    ›    Skład osobowy 1941
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 1093
    ›    Skład osobowy 1402
   Komórki organizacyjne 11491
     Inspektorat Finansowy 3649
    ›    Podatki i opłaty lokalne 3434
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 4500
     Inspektorat gospodarki komunalnej 7791
   Urząd Stanu Cywilnego 12188
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 2699
   Samodzielne stanowiska 10902
     Gospodarka gruntami 4540
     Planowanie przestrzenne, budownictwo i ochrona środowiska 4162
     Ewidencja ludności 4551
     Działalność gospodarcza 3944
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 4588
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 3984
     Kadry i sprawy organizacyjne 4306
Prawo Lokalne
   Statut 9341
   Regulamin 5703
   Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2360
   Sprawozdanie finansowe Gminy Panki 1951
   Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Panki 1647
   Budżet Gminy Panki na 2024 rok 64
   Budżet Gminy Panki na 2023 rok 487
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2023 rok 118
   Budżet Gminy Panki na 2022 rok 2075
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2022 rok 267
   Budżet Gminy Panki na 2021 rok 1969
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2021 rok 449
   Budżet Gminy Panki na 2020 rok 2036
   Budżet Gminy Panki na 2019 rok 4295
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 3940
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 3748
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 2929
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 2873
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 3491
   Informacja Wójta Gminy Panki 2203
     Rok 2018 541
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 3151
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 5123
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 2880
   Podatki i opłaty lokalne 10429
     Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze. 5213
    ›    Podmiot opodatkowania 2374
    ›    Przedmiot opodatkowania 2618
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 2347
    ›    Termin płatności 2463
     Podatek od środków transportowych 3027
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2207
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2239
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2156
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 3233
    ›    Informacje podatkowe 2381
    ›    Deklaracje podatkowe 3613
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1877
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 2082
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 2413
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 2058
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok 1254
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok 1625
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 882
     I półrocze 342
     II półrocze 443
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok 484
     I półrocze 249
     Roczne 133
   Informacje Urzędu 11274
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5335
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 16656
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 2441
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2209
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 2683
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 2130
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1664
     Zarządzenia Wójta 3561
    ›    Rok 2015 2556
     Decyzje i inne akty administracyjne 2976
    ›    Rok 2015 2214
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7068
   Strategia rozwoju 6192
   Protokoły 6226
   Ochrona środowiska 6920
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2842
     Zawiadomienie oraz plany urządzenia lasów 1459
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 2654
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 2355
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 2599
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1996
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3790
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1938
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1925
   Zarządzenia w sprawie zmian WPF 292
Zamówienia Publiczne
   Sprawozdania z Udzielonych Zamówień 1122
   Plany Zamówień Publicznych 10362
   Ogłoszenia Przetargów 99940
     Rok 2023 7434
     Rok 2022 17335
     Rok 2021 9719
     Rok 2020 92629
     Rok 2019 29524
     Rok 2018 30277
     Rok 2017 27379
     Rok 2016 19116
     Rok 2015 28680
     Rok 2014 44643
     Rok 2013 20960
     Rok 2012 26870
     Rok 2011 19945
     Rok 2010 14032
     Rok 2009 15196
     Rok 2008 23019
     Rok 2007 13333
     Rok 2006 15927
     Rok 2005 12080
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 16642
     Rok 2021 998
     Rok 2020 1526
     Rok 2019 1564
     Rok 2018 2722
     Rok 2017 3425
     Rok 2016 2883
     Rok 2015 5329
     Rok 2014 4159
     Rok 2013 6016
     Rok 2012 7084
     Rok 2011 5336
     Rok 2010 4384
     Rok 2009 4973
     Rok 2008 2483
     Rok 2007 2441
     Rok 2006 4385
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych 6071
     Rok 2023 5830
     Rok 2022 9699
     Rok 2021 12740
     Rok 2020 12657
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV 1834
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 3664
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 7085
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3154
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 8109
     Dowody osobiste 4390
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 2895
     Meldunki 2961
    ›    Wzory formularzy 3330
     Mieszkania 2331
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2323
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1936
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 2414
     Nieruchomości 3061
    ›    Podział nieruchomości 2751
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 2048
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 2274
     Działalność gospodarcza 2746
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2257
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1973
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1967
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2016
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1922
     Zezwolenia i decyzje 2941
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2709
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2039
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2060
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1963
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1823
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2543
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1485
     Zaświadczenia 2870
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1871
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1846
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 478
Plany miejscowe
   Obwieszczenia 4012
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 9641
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 5030
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 3805
   Gminna Ewidencja Zabytków 3876
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 5679
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 4061
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 4119
   Plan miejscowy dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki 2250
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Panki uchwalony w dniu 28.06.2021 r. 2243
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 19.01.2023 r. 754
   Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r. 23
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 6096
   Wykaz kart informacyjnych 5313
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 5952
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 3690
   Obwieszczenia 1422
   Studium uchwalone w dniu 30.11.2022 r. 392
   Studium - Uchwała nr 52.348.2023 z dnia 28.09.2023 r. 280
   Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r. 48
Inne
   KGW 787
   SENIORZY 2881
   ZDROWIE 3515
   Zakup preferencyjny paliwa stałego 432
   USUWANIE FOLII ROLNICZYCH 653
   RODO 1423
     Informacja o wykonaniu przez UG Panki prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 200
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 51617
   Azbest 7676
   OŚWIATA 425
   Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole 408
   Ogłoszenia 184877
   Jednostki organizacyjne 9930
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 7501
    ›    Kontakt 4699
    ›    Kierownictwo 3971
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 7041
     Gminna Biblioteka Publiczna 6382
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13385
     Szkoły Podstawowe 9901
     Przedszkole w Pankach 6207
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 1453
   Jednostki pomocnicze - sołectwa 7313
     Sołectwa 7592
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 5793
   Informacja publiczna 2733
   Spółki prawa handlowego 5410
   Oferty inwestycyjne 7105
     Infrastruktura 2576
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 2332
    ›    Stan elektryfikacji 1927
    ›    Stan telefonizacji 1988
    ›    Stan gospodarki komunalnej 2195
     Oferty 9987
   Rejestry i ewidencje 5632
     Rejestr skarg i wniosków 3098
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 2234
   Oświadczenia majątkowe 18500
     Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 544
     Oświadczenia majątkowe składane w 2023 roku 150
     Korekty oświadczeń majątkowych składanych za 2022 rok 93
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki kadencji 2018/2023 1222
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 2015
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 1829
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 1273
     Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku 1081
     Wójt 9210
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 4200
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 1585
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 1099
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 1235
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5764
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 5424
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 5322
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 6914
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 3536
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 2942
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 4088
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 3436
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 3772
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 3449
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 3288
    ›    Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 634
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 1293
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 5665
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 3499
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 3014
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki na początek kadencji 3291
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok 2812
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2019 rok 2164
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2020 rok 2157
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2021 rok 1177
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2022 rok 382
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 813
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 907
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r. 697
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r. 818
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki powołanego na stanowisko 30 stycznia 2019 roku 1014
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 3307
   Narodowe Siły Rezerwowe 4576
   Informacje nieudostępnione 3031
   Redakcja Biuletynu 5856
   Emisja Obligacji 44489
   Konsultacje społeczne 12670
   Deklaracja dostępności 1626
   Jakość wody 200
   Koordynator dostępności 565
Emisja Obligacji
   Obligacje 2385
   Opinie RIO 892
Łączna liczba odwiedzin:3496294