Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 336572
   Dane podstawowe 382056
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4688
     Stanowiska - numery telefonów 14876
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego GOKiS 347
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 280
     Wybory 5602
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 1624
   Aktualności 57182
     Aktualności - rok 2022 2747
     Aktualności - rok 2021 14695
   Godziny urzędowania 18003
   Wybory 8119
   Struktura organizacyjna 16138
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 11369
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 3152
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 6717
     Konkursy na stanowiska Dyrektorów i Kierowników jednostek podległych 478
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 80106
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 3443
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Panki 1955
   Protokoły kontroli 6313
   Rejestr umów cywilnoprawnych 3848
   Wykaz przedsiębiorstw z Gminy Panki 103
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 3671
   Aktualności 5175
   Zaproszenia 3644
Organy
   Wójt Gminy 23129
     CV 6581
     Kompetencje 4281
     Kontakt 8695
     Dyżury 3389
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 12424
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2021 rok 893
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 rok 1012
    ›     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok 285
   Sekretarz 12608
     CV 5140
     Kompetencje 3904
   Skarbnik 11467
   Rada Gminy 34713
     Kompetencje 2858
     Regulamin 2655
     Przewodniczący Rady 5321
     Skład Rady 7806
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 3247
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 2656
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2443
     Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 697
     Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023 58
     Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022 574
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021 1032
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020 937
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019 1591
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 2467
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 2899
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 3702
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 5105
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 6112
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 5998
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 6387
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 6196
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 4504
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 3995
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 4220
     Sesje Rady Gminy Panki 7804
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 5896
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 3123
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 3574
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 4128
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 4115
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 4376
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 5453
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 4187
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 3397
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 3665
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r. 2252
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2020 r. 2115
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2021 r. 1859
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2022 r. 1071
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r. 197
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023 6351
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 2434
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 6792
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 5157
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 4114
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 4376
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 4220
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 4286
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 3432
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 2168
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 5441
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 2675
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 4983
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 4234
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 2504
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 2087
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 2068
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 2602
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 3697
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 3551
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 3827
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 2272
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 2480
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 3353
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 4337
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 3263
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 3258
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 2227
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 3877
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 2168
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 2122
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 2053
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 2091
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 2055
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 1702
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 4441
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 3254
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 6549
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 2983
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 2145
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 4396
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 3180
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 2130
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 4617
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 2981
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 3962
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 3235
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 5159
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 2383
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 3208
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 3335
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1996
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 3379
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 2004
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 3183
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 4188
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 3487
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2886
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 3644
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 2326
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 3384
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 4428
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 4456
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 2149
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 3138
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 2084
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 4061
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 2244
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 3470
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 2804
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 8610
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 3300
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 5265
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 5145
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 5455
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 4687
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 6450
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 4220
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 2779
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 4934
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 4721
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 2547
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 3719
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 1758
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 4075
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 3112
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 3070
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 3076
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 2903
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 2329
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 9214
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 10750
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 4555
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 3322
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 3769
     Uchwały Rady Gminy - rok 2019 2774
     Uchwały Rady Gminy - rok 2020 1966
     Uchwały Rady Gminy - rok 2021 2372
     Uchwały Rady Gminy - rok 2022 1508
     Uchwały Rady Gminy - rok 2023 257
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 7348
     Konsultacje społeczne 5544
     Komisja Budżetu i Finansów 2033
    ›    Przedmiot działania 1619
    ›    Skład osobowy 1856
     Komisja Rewizyjna 1895
    ›    Przedmiot działania 1386
    ›    Skład osobowy 1844
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 1024
    ›    Skład osobowy 1298
   Komórki organizacyjne 11185
     Inspektorat Finansowy 3509
    ›    Podatki i opłaty lokalne 3298
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 4305
     Inspektorat gospodarki komunalnej 7656
   Urząd Stanu Cywilnego 11782
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 2571
   Samodzielne stanowiska 10590
     Gospodarka gruntami 4395
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 3991
     Ewidencja ludności 4408
     Działalność gospodarcza 3829
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 4431
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 3852
     Kadry i sprawy organizacyjne 4188
Prawo Lokalne
   Statut 9076
   Regulamin 5429
   Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1887
   Sprawozdanie finansowe Gminy Panki 1497
   Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Panki 1265
   Budżet Gminy Panki na 2023 rok 221
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2023 rok 18
   Budżet Gminy Panki na 2022 rok 1492
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2022 rok 181
   Budżet Gminy Panki na 2021 rok 1625
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2021 rok 359
   Budżet Gminy Panki na 2020 rok 1720
   Budżet Gminy Panki na 2019 rok 3750
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 3635
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 3443
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 2733
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 2684
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 3073
   Informacja Wójta Gminy Panki 1709
     Rok 2018 460
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 2982
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 4933
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 2688
   Podatki i opłaty lokalne 10171
     Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze. 5011
    ›    Podmiot opodatkowania 2248
    ›    Przedmiot opodatkowania 2484
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 2251
    ›    Termin płatności 2327
     Podatek od środków transportowych 2930
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2115
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2146
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2083
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 3128
    ›    Informacje podatkowe 2264
    ›    Deklaracje podatkowe 3499
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1765
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1982
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 2192
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 1865
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok 1008
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok 1310
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 537
     I półrocze 267
     II półrocze 350
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok 273
     I półrocze 160
     Roczne 38
   Informacje Urzędu 10939
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5016
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 15477
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 2311
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2079
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 2532
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 2012
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1552
     Zarządzenia Wójta 3457
    ›    Rok 2015 2451
     Decyzje i inne akty administracyjne 2892
    ›    Rok 2015 2109
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6906
   Strategia rozwoju 6000
   Protokoły 6041
   Ochrona środowiska 6698
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2721
     Zawiadomienie oraz plany urządzenia lasów 1212
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 2560
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 2262
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 2497
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1896
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3628
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1856
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1825
   Zarządzenia w sprawie zmian WPF 115
Zamówienia Publiczne
   Sprawozdania z Udzielonych Zamówień 851
   Plany Zamówień Publicznych 8786
   Ogłoszenia Przetargów 98038
     Rok 2023 3294
     Rok 2022 15800
     Rok 2021 9218
     Rok 2020 91390
     Rok 2019 29128
     Rok 2018 29860
     Rok 2017 27107
     Rok 2016 18885
     Rok 2015 28478
     Rok 2014 44379
     Rok 2013 20564
     Rok 2012 26656
     Rok 2011 19603
     Rok 2010 13842
     Rok 2009 15002
     Rok 2008 22930
     Rok 2007 13246
     Rok 2006 15750
     Rok 2005 11854
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 16135
     Rok 2021 881
     Rok 2020 1326
     Rok 2019 1465
     Rok 2018 2559
     Rok 2017 3204
     Rok 2016 2717
     Rok 2015 5147
     Rok 2014 3971
     Rok 2013 5673
     Rok 2012 6858
     Rok 2011 5079
     Rok 2010 4225
     Rok 2009 4787
     Rok 2008 2408
     Rok 2007 2337
     Rok 2006 4209
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych 4834
     Rok 2023 2387
     Rok 2022 8577
     Rok 2021 11971
     Rok 2020 11462
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV 1559
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 3396
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 6641
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2199
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7830
     Dowody osobiste 4205
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 2740
     Meldunki 2857
    ›    Wzory formularzy 3203
     Mieszkania 2242
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2211
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1815
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 2253
     Nieruchomości 2930
    ›    Podział nieruchomości 2585
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1917
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 2154
     Działalność gospodarcza 2637
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2139
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1869
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1868
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1899
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1828
     Zezwolenia i decyzje 2830
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2585
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1940
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1937
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1846
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1723
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2405
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1379
     Zaświadczenia 2758
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1781
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1750
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 254
Plany miejscowe
   Obwieszczenia 2837
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 9141
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 4744
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 3571
   Gminna Ewidencja Zabytków 3591
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 5173
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 3780
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 3813
   Plan miejscowy dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki 1914
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Panki uchwalony w dniu 28.06.2021 r. 1785
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 19.01.2023 r. 333
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 5890
   Wykaz kart informacyjnych 5115
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 5552
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 3486
   Obwieszczenia 827
   Studium uchwalone w dniu 30.11.2022 r. 181
Inne
   KGW 566
   SENIORZY 1645
   ZDROWIE 2275
   Zakup preferencyjny paliwa stałego 235
   USUWANIE FOLII ROLNICZYCH 440
   RODO 1247
     Informacja o wykonaniu przez UG Panki prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 110
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 48565
   Azbest 7300
   OŚWIATA 184
   Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole 124
   Ogłoszenia 182816
   Jednostki organizacyjne 9678
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 7086
    ›    Kontakt 4443
    ›    Kierownictwo 3721
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 6642
     Gminna Biblioteka Publiczna 6183
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13095
     Szkoły Podstawowe 9618
     Przedszkole w Pankach 5957
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 1244
   Jednostki pomocnicze - sołectwa 6765
     Sołectwa 7404
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 5590
   Informacja publiczna 2492
   Spółki prawa handlowego 5222
   Oferty inwestycyjne 6899
     Infrastruktura 2496
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 2170
    ›    Stan elektryfikacji 1826
    ›    Stan telefonizacji 1884
    ›    Stan gospodarki komunalnej 2070
     Oferty 9910
   Rejestry i ewidencje 5453
     Rejestr skarg i wniosków 2913
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 2146
   Oświadczenia majątkowe 17624
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki kadencji 2018/2023 1052
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1561
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 1336
     Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku 696
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 1161
     Wójt 8801
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 4112
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 1496
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 1018
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 1148
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5616
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 5119
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 5126
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 6611
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 3401
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 2832
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 3935
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 3294
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 3660
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 3325
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 3163
    ›    Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 495
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 1132
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 5494
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 3225
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 2717
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki na początek kadencji 2970
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok 2529
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2019 rok 1894
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2020 rok 1775
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2021 rok 866
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 718
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 817
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r. 607
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r. 732
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki powołanego na stanowisko 30 stycznia 2019 roku 900
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 3155
   Narodowe Siły Rezerwowe 4408
   Informacje nieudostępnione 2866
   Redakcja Biuletynu 5662
   Emisja Obligacji 44326
   Konsultacje społeczne 10918
   Deklaracja dostępności 1389
   Koordynator dostępności 344
Emisja Obligacji
   Obligacje 2195
   Opinie RIO 688
Łączna liczba odwiedzin:3334503