Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 364767
   Dane podstawowe 385095
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4891
     Stanowiska - numery telefonów 16658
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego GOKiS 482
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 388
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 1832
   Aktualności 58246
     Aktualności - rok 2022 3279
     Aktualności - rok 2021 16441
   Godziny urzędowania 18876
   Wybory Samorządowe 2024 344
   Wybory 9718
   Struktura organizacyjna 16834
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 11793
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 3325
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 7063
     Konkursy na stanowiska Dyrektorów i Kierowników jednostek podległych 664
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 85738
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 4048
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Panki 2813
   Protokoły kontroli 6860
   Rejestr umów cywilnoprawnych 4208
   Wykaz przedsiębiorstw z Gminy Panki 497
   Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 414
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 3928
   Aktualności 5448
   Zaproszenia 3918
Organy
   Wójt Gminy 24344
     CV 6810
     Kompetencje 4455
     Kontakt 9891
     Dyżury 3569
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 13026
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2021 rok 1259
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 rok 1782
    ›     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 - 2023 rok 1434
    ›     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2024 rok 97
   Sekretarz 12994
     CV 5287
     Kompetencje 4028
   Skarbnik 11880
   Rada Gminy 36164
     Kompetencje 3061
     Regulamin 2852
     Przewodniczący Rady 5525
     Skład Rady 8184
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 3417
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 2798
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2622
     Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 846
     Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023 440
     Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022 1043
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021 1331
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020 1164
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019 1904
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 2858
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 3467
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 4129
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 5491
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 6383
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 6462
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 6707
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 6668
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 4890
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 4297
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 4509
     Sesje Rady Gminy Panki 8314
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 6438
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 3439
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 3911
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 4418
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 4552
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 4734
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 5962
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 4646
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 3867
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 4140
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r. 2586
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2020 r. 2564
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2021 r. 2342
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2022 r. 1710
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r. 895
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2024 r. 81
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023 7997
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 2573
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 7295
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 5598
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 4456
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 4778
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 4570
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 4668
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 3625
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 2312
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 5801
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 2840
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 5421
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 4569
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 2654
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 2221
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 2226
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 2743
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 4044
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 3842
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 4125
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 2396
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 2644
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 3643
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 4675
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 3542
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 3529
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 2409
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 4232
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 2327
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 2257
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 2196
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 2253
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 2256
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 1870
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 4832
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 3560
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 7089
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 3502
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 2269
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 4884
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 3479
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 2286
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 5006
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 3316
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 4351
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 3516
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 5619
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 2518
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 3491
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 3673
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 2161
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 3676
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 2155
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 3465
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 4610
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 3914
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 3030
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 3942
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 2483
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 3696
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 4841
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 4844
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 2297
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 3454
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 2292
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 4460
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 2404
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 3776
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 2946
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 9033
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 3468
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 5611
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 5552
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 5763
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 5036
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 6792
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 4385
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 2932
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 5366
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 5054
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 2710
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 4055
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 1928
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 4525
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 3412
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 3382
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 3404
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 3067
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 2492
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 9537
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 11094
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 4856
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 3633
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 4160
     Uchwały Rady Gminy - rok 2019 3100
     Uchwały Rady Gminy - rok 2020 2310
     Uchwały Rady Gminy - rok 2021 2976
     Uchwały Rady Gminy - rok 2022 2500
     Uchwały Rady Gminy - rok 2023 1166
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 8453
     Konsultacje społeczne 5794
     Komisja Budżetu i Finansów 2120
    ›    Przedmiot działania 1761
    ›    Skład osobowy 1981
     Komisja Rewizyjna 1981
    ›    Przedmiot działania 1508
    ›    Skład osobowy 1969
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 1124
    ›    Skład osobowy 1430
   Komórki organizacyjne 11609
     Inspektorat Finansowy 3679
    ›    Podatki i opłaty lokalne 3486
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 4531
     Inspektorat gospodarki komunalnej 7859
   Urząd Stanu Cywilnego 12348
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 2736
   Samodzielne stanowiska 11020
     Gospodarka gruntami 4588
     Planowanie przestrzenne, budownictwo i ochrona środowiska 4215
     Ewidencja ludności 4611
     Działalność gospodarcza 3985
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 4632
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 4029
     Kadry i sprawy organizacyjne 4348
Prawo Lokalne
   Statut 9452
   Regulamin 5796
   Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2490
   Sprawozdanie finansowe Gminy Panki 2105
   Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Panki 1748
   Budżet Gminy Panki na 2024 rok 402
   Budżet Gminy Panki na 2023 rok 627
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2023 rok 156
   Budżet Gminy Panki na 2022 rok 2272
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2022 rok 303
   Budżet Gminy Panki na 2021 rok 2102
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2021 rok 477
   Budżet Gminy Panki na 2020 rok 2112
   Budżet Gminy Panki na 2019 rok 4450
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 4048
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 3844
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 2999
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 2942
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 3621
   Informacja Wójta Gminy Panki 2366
     Rok 2018 579
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 3223
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 5182
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 2954
   Podatki i opłaty lokalne 10602
     Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze. 5393
    ›    Podmiot opodatkowania 2412
    ›    Przedmiot opodatkowania 2649
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 2381
    ›    Termin płatności 2493
     Podatek od środków transportowych 3082
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2235
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2266
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2186
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 3261
    ›    Informacje podatkowe 2422
    ›    Deklaracje podatkowe 3637
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1908
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 2117
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 2482
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 2127
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok 1333
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok 1697
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 956
     I półrocze 367
     II półrocze 483
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok 570
     I półrocze 311
     Roczne 175
   Informacje Urzędu 11418
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5441
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 17006
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 2487
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2257
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 2731
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 2171
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1704
     Zarządzenia Wójta 3617
    ›    Rok 2015 2607
     Decyzje i inne akty administracyjne 3003
    ›    Rok 2015 2254
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7129
   Strategia rozwoju 6258
   Protokoły 6288
   Ochrona środowiska 7005
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2879
     Zawiadomienie oraz plany urządzenia lasów 1538
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 2713
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 2390
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 2630
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 2057
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3818
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1971
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1953
   Zarządzenia w sprawie zmian WPF 370
Zamówienia Publiczne
   Sprawozdania z Udzielonych Zamówień 1229
   Plany Zamówień Publicznych 11101
   Ogłoszenia Przetargów 100537
     Rok 2023 8921
     Rok 2022 17776
     Rok 2021 9836
     Rok 2020 93083
     Rok 2019 29649
     Rok 2018 30495
     Rok 2017 27520
     Rok 2016 19225
     Rok 2015 28745
     Rok 2014 44766
     Rok 2013 21176
     Rok 2012 26955
     Rok 2011 20116
     Rok 2010 14101
     Rok 2009 15318
     Rok 2008 23047
     Rok 2007 13357
     Rok 2006 16013
     Rok 2005 12172
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 16786
     Rok 2021 1045
     Rok 2020 1616
     Rok 2019 1603
     Rok 2018 2802
     Rok 2017 3525
     Rok 2016 2960
     Rok 2015 5427
     Rok 2014 4251
     Rok 2013 6213
     Rok 2012 7156
     Rok 2011 5476
     Rok 2010 4484
     Rok 2009 5040
     Rok 2008 2510
     Rok 2007 2500
     Rok 2006 4440
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych 6529
     Rok 2023 7443
     Rok 2022 9954
     Rok 2021 13055
     Rok 2020 13139
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV 1919
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 3812
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 7306
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3491
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 8212
     Dowody osobiste 4439
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 2945
     Meldunki 2989
    ›    Wzory formularzy 3373
     Mieszkania 2364
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2351
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1969
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 2477
     Nieruchomości 3116
    ›    Podział nieruchomości 2793
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 2084
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 2312
     Działalność gospodarcza 2782
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2291
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2007
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1996
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2047
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1957
     Zezwolenia i decyzje 2975
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2750
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2073
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2092
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1994
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1849
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2574
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1518
     Zaświadczenia 2914
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1897
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1873
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 558
Plany miejscowe
   Obwieszczenia 4449
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 9898
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 5136
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 3876
   Gminna Ewidencja Zabytków 3960
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 5857
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 4148
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 4211
   Plan miejscowy dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki 2385
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Panki uchwalony w dniu 28.06.2021 r. 2450
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 19.01.2023 r. 896
   Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r. 168
   Mpzp w obr. Aleksandrów i Janiki uchwala Nr 55.371.2023 z dn. 28.12.2023 r. 149
   Mpzp w obr. Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Konieczki, Koski, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina uchwala Nr-55.370.2023 z dn. 28.12.2023 236
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 6185
   Wykaz kart informacyjnych 5399
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 6160
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 3755
   Obwieszczenia 1644
   Studium uchwalone w dniu 30.11.2022 r. 472
   Studium - Uchwała nr 52.348.2023 z dnia 28.09.2023 r. 457
   Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r. 244
Inne
   KGW 949
   SENIORZY 3467
   ZDROWIE 4087
   Zakup preferencyjny paliwa stałego 504
   USUWANIE FOLII ROLNICZYCH 712
   RODO 1495
     Informacja o wykonaniu przez UG Panki prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 233
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 52914
   Azbest 7821
   OŚWIATA 549
   Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica ) - Wielopole 644
   Ogłoszenia 185716
   Jednostki organizacyjne 10063
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 7679
    ›    Kontakt 4794
    ›    Kierownictwo 4033
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 7222
     Gminna Biblioteka Publiczna 6447
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13555
     Szkoły Podstawowe 10016
     Przedszkole w Pankach 6319
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 1526
   Jednostki pomocnicze - sołectwa 7582
     Sołectwa 7685
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 5894
   Informacja publiczna 2834
   Spółki prawa handlowego 5479
   Oferty inwestycyjne 7176
     Infrastruktura 2597
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 2387
    ›    Stan elektryfikacji 1957
    ›    Stan telefonizacji 2020
    ›    Stan gospodarki komunalnej 2224
     Oferty 10006
   Rejestry i ewidencje 5699
     Rejestr skarg i wniosków 3129
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 2262
   Oświadczenia majątkowe 18788
     Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 692
     Oświadczenia majątkowe składane w 2023 roku 339
     Korekty oświadczeń majątkowych składanych za 2022 rok 240
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki kadencji 2018/2023 1296
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 2222
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 2020
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 1324
     Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku 1156
     Wójt 9336
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 4225
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 1613
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 1130
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 1263
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5796
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 5491
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 5388
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 6990
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 3571
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 2976
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 4131
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 3461
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 3805
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 3486
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 3314
    ›    Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 677
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 1336
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 5743
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 3610
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 3118
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki na początek kadencji 3504
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok 2989
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2019 rok 2272
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2020 rok 2295
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2021 rok 1353
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2022 rok 732
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 846
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 947
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r. 724
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r. 839
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki powołanego na stanowisko 30 stycznia 2019 roku 1044
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 3376
   Narodowe Siły Rezerwowe 4646
   Informacje nieudostępnione 3119
   Redakcja Biuletynu 5922
   Emisja Obligacji 44552
   Konsultacje społeczne 13452
   Deklaracja dostępności 1720
   Jakość wody 370
   Koordynator dostępności 663
Emisja Obligacji
   Obligacje 2456
   Opinie RIO 961
Łączna liczba odwiedzin:3556566