artykuł nr 1

Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Gminy w Pankach oraz na stanowiska Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy.

obrazek