artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.9.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Panki

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.19.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Panki

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120.13.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Panki