artykuł nr 1

„Włącz myślenie - bezpieczna sieć!”

artykuł nr 2

Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby budowy nowej linii elektroenergetycznej linii 400 kV relacji Trębaczew Rokitnica

Szanowni Państwo,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), jako podmiot wyznaczony w ustawie Prawo energetyczne do pełnienia obowiązków krajowego Operatora Sieci Przesyłowej, rozpoczyna nowy etap budowy  linii elektroenergetycznej linii 400 kV relacji Trębaczew – Rokitnica (Wielopole). Jest to inwestycja celu publicznego, która poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w województwie śląskim i opolskim. W czerwcu rzeczoznawcy majątkowi rozpoczęli prace nad sporządzaniem operatów szacunkowych w pasie technologicznym 70 metrów na potrzeby budowy nowej linii elektroenergetycznej linii 400 kV relacji Trębaczew – Rokitnica (Wielopole). Przebieg linii z zaznaczonym pasem technologicznym mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej inwestycji.

Ze względu na specyfikę pracy rzeczoznawców majątkowych, sporządzanie operatów szacunkowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu z Państwem.

Operaty szacunkowe są niezbędne do rozpoczęcia procesu rokowań. W kolejnym etapie, podczas indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, pełnomocnicy PSE przedstawią ofertę wynagrodzenia finansowego za ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu dla linii. O rozpoczęciu procesu rokowań wszyscy właściciele nieruchomości zostaną poinformowani listem poleconym.

Służebność przesyłu to rozwiązanie prawne, które określa, w jaki sposób PSE będą mogły korzystać z nieruchomości, aby wybudować i eksploatować urządzenia przesyłowe. Na nieruchomości zostanie ustanowiony tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii), w obrębie którego zostaną posadowione słupy elektroenergetyczne oraz zawieszone przewody linii. W obszarze pasa technologicznego nie będzie możliwości wznoszenia budynków mieszkalnych ani sadzenie drzew o określonej wysokości. Przeznaczenie nieruchomości, np. rolnicze, a w szczególności tytuł własności, nie ulegną zmianie.

Za wynikające z ustanowienia pasa technologicznego ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości, Właścicielowi przysługuje wynagrodzenie. Jego wysokość zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego indywidualnie dla każdej nieruchomości, z uwzględnieniem m.in. jej przeznaczenia, klasy gruntu, a także zajętego obszaru.

Budowa linii l400 kV relacji Trębaczew – Rokitnica (Wielopole) jest przedsięwzięciem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z tego względu została ujęta w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawa przesyłowa; t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 273 z późn. zm.). Oznacza to, że w przypadku braku możliwości ustanowienia służebności przesyłu, wspomniane ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz PSE może zostać ustanowione w trybie administracyjnym. W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie ustalone przez Wojewodę Śląskiego i wypłacone przez PSE dopiero po zakończeniu inwestycji.

W przypadku pytań ze strony mieszkańców – prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 798 224 938 (czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach 11.00-14.00), bądź drogą mailową mailowo na adres - rokitnicatrebaczew@pse.pl.

Dodatkowe informacje można znaleźć również na stronie internetowej inwestycji:
https://liniarokitnicatrebaczew.pse.pl

artykuł nr 3

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

artykuł nr 4

Informacja

artykuł nr 5

Sprzedaż końcowa węgla

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) Wójt Gminy Panki informuje, że Gmina Panki z dniem 29 maja 2023 r. ogłasza końcową sprzedaż węgla, na następujących warunkach:

  1. Termin składania wniosków – do 30 czerwca 2023 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
  2. Zniesienie obowiązującego limitu ilościowego przypadającego na 1 gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych. W dalszym ciągu obowiązuje zasada iż do zakupu preferencyjnego paliwa stałego uprawnieni są członkowie gospodarstwa domowego, którym wypłacony został dodatek węglowy.
  3. W przypadku składania wniosku przez osoby zamieszkujące poza terenem Gminy Panki, konieczne jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład, którego wchodzi wnioskodawca dodatku węglowego.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej (tony):

  • ORZECH: 22,60 t.
  • GROSZEK: 11,94 t.

Cena: 1900,00 zł za 1 tonę

Wnioski będą rozpatrywanie zgodnie z kolejnością ich złożenia. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona do wyczerpania zapasów, nie później niż do 31 lipca 2023 r.