artykuł nr 51

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Prosimy o nieuiszczanie opłat firmie Antinus Sp. z o.o. za usługi serwisowe. 

 

 

/ Wójt Gminy Panki/

artykuł nr 52

Informacja - Segregowanie odpadów komunalnych


artykuł nr 53

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

artykuł nr 54

Komunikat dot. odbioru odpadów

artykuł nr 55

Informacja dla mieszkańców Gminy Panki