artykuł nr 51

Zawiadomienie

obrazek

INFORMUJEMY, ŻE JESTEŚMY W TRAKCIE ORGANIZOWANIA ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNĄ, KTÓRA ZOSTANIE DOSTARCZONA MIESZKAŃCOM GMINY W DNIU JUTRZEJSZYM W GODZINACH PORANYCH.

artykuł nr 52

CZYSTE SOŁECTWO

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku ASEKOL PL serdecznie zapraszają do udziału w programie "CZYSTE SOŁECTWO".

Projekt "Czyste Sołectwo" skierowany jest do sołectwa/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją

Co więcej - sołectwa mogą tylko zyskać zdobywając dodatkowe nagrody pieniężne!

Zgłoszenie udziału można dokonać na stronie:

https://czystesolectwo.pl/

artykuł nr 53

Zawiadomienie o zmianie stawki

artykuł nr 54

Zwrot podatku akcyzowego - nabór wniosków w sierpniu

artykuł nr 55

INFORMACJA

INFORMACJA

Od 26 czerwca do 14 lipca br. zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Panki, którzy brali udział w projekcie „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł  odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych
i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki
i Przystajń”
na podpisanie umowy przeniesienia prawa własności instalacji solarnej.

Podpisywanie umów będzie miało miejsce w Urzędzie Gminy Panki w pok. Nr 6. Prosimy o zabranie dowodów osobistych.

W przypadku zmiany prawa własności nieruchomości, na której mieści się instalacja solarna, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 34 317 90 35 wew. 37.

 

/Wójt Gminy Panki

Urszula Bujak/