artykuł nr 56

Informacja o systemie zastrzegania dokumentów zagubionych

artykuł nr 57

Informacja dot. dowodów osobistych

artykuł nr 58

NIE DLA CZADU

artykuł nr 59

Przełączenie 998 do 112

obrazek
artykuł nr 60

Zakaz wprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Panki przypomina, że zabronione jest odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej. W czerwcu br. pracownicy Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód będą prowadzili kontrole poprzez zadymianie studzienek kanalizacyjnych, mające na celu ujawnienie nielegalnego odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Wytwornica dymu produkuje białą mgłę z roztworu płynu z odpowiednimi atestami do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Metoda polega na wtłoczeniu dymu do studzienki kanalizacyjnej na sieci ulicznej, który następnie znajduje ujście w rynnach, jeżeli są podłączone do przewodów sanitarnych.

Zgodnie z zapisem art. 28 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji przy wystąpieniu intensywnych opadów powoduje przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i oczyszczalni. Efektem tego przeciążenia może być:

  • zalanie terenu i obiektów oczyszczalni ścieków
  • wypłukanie osadu czynnego z reaktorów, (podczas zrzutu ponadnormatywnej ilości ścieków oczyszczonych do rzeki może dochodzić do podbierania osadu z reaktorów),
  • zalanie piwnic niżej położonych budynków (przypadki takie miały miejsce), aby tego uniknąć należy zainstalować np. zasuwę burzową na przyłączu,
  • większe zużycie energii elektrycznej związane z przepompowywaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz dodatkowymi remontami urządzeń w związku ze zwiększeniem i przyspieszeniem ich zużycia.

 

 

Wójt Gminy Panki