artykuł nr 81

Ogłoszenie PSZOK

obrazek
artykuł nr 82

Ogłoszenie

obrazek
artykuł nr 83

Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres osiemnastu miesięcy, na terenie gminy Panki

Wójt Gminy Panki informuje mieszkańców terenu gminy Panki, że od dnia 23 marca 2023  roku będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres osiemnastu miesięcy dla przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego Gminy Panki.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone ww. taryfą obowiązują dla nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki.

 

Wójt Gminy Panki

Urszula Bujak

artykuł nr 84

PKO KONTO FIRMOWE DLA ROLNIKA W PKO BANKU POLSKIM

obrazek
artykuł nr 85

Zwrot podatku akcyzowego - nabór wniosków w lutym

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien:

- w terminie od 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023r. wynosi:
110,00zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r.
w budynku Urzędu Gminy Panki. Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku oraz dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2022.

Realizacja wniosków nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2023r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Panki (pokój nr. 6) lub na stronie internetowej (plik PDF poniżej).
Dodatkowych informacji udziela: Edyta Łabuza (pokój nr. 6, tel. 34 317-90-35 wew.37)