artykuł nr 91

Zarządzenie nr 0050.5.2023 z dnia 13.01.2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Panki.

artykuł nr 92

Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach

artykuł nr 93

Ferie zimowe na sportowo

obrazek
artykuł nr 94

Nabór wniosków o zakup węgla na rok 2023

Rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców na rok 2023. Wniosek dostępny jest do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Panki w pokoju nr 14 I piętro.

UWAGA !!! W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Panki w pokoju nr 14 I piętro.

Wnioski o zakup paliwa stałego będą przyjmowane do dnia: 15 kwietnia 2023 roku 

artykuł nr 95

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.61.2022 z dnia 20.12.2022 roku