artykuł nr 16

Informacja o pojemnikach na bioodpady

artykuł nr 17

Obwieszczenie

artykuł nr 18

Afrykański pomór świń (ASF) - informacje ogólne

artykuł nr 19

STYPENDIA WÓJTA GMINY PANKI DLA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY PANKI.

Od 1 do 30 września 2023 r. w sekretariacie  Urzędu Gminy Panki, pokój nr  15, ul. Tysiąclecia 5,  42-140 Panki, można składać wnioski o udzielenie stypendium Wójta Gminy Panki.

 

Ubiegać się o nie mogą najzdolniejsi uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Panki.

 

Proszę o zapoznanie się z kryteriami i szczegółowymi warunkami przyznawania stypendium wójta.

artykuł nr 20

Wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej