artykuł nr 21

Informacja w sprawie zmiany cen ZMPP

artykuł nr 22

Ogłoszenie PSZOK

obrazek
artykuł nr 23

Ogłoszenie

obrazek
artykuł nr 24

Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres osiemnastu miesięcy, na terenie gminy Panki

Wójt Gminy Panki informuje mieszkańców terenu gminy Panki, że od dnia 23 marca 2023  roku będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres osiemnastu miesięcy dla przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego Gminy Panki.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone ww. taryfą obowiązują dla nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki.

 

Wójt Gminy Panki

Urszula Bujak

artykuł nr 25

PKO KONTO FIRMOWE DLA ROLNIKA W PKO BANKU POLSKIM

obrazek