artykuł nr 21

Przerwa w dostawie wody

obrazek
artykuł nr 22

Informacja - PSZOK

artykuł nr 23

KOMUNIKAT !!! - o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki

Wójt Gminy Panki informuje mieszkańców msc. Konieczki od nr 34 do 72A, o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2022r. poz 2519 z późn. zm.

W związku z powyższym wyznacza się ostateczny termin do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz podpisanie umowy na odbiór ścieków do dnia 17 listopada 2023 r.

Jednocześnie informuję, że art. 10 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz art. 1 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2151 z późn. zm.) - kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

 

Wójt Gminy Panki

Urszula Bujak

artykuł nr 24

KOMUNIKAT !!! - Czasowa organizacja ruchu na drodze gminnej nr 693020S w msc. Kałmuki

Gmina Panki w imieniu Wykonawcy robót P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o. informuję, że od dnia 06 listopada 2023 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem na drodze gminnej nr 693020S w msc. Kałmuki  w związku z rozpoczęciem przebudowy ww. drogi.

Kontakt: Tomasz Wacławik – 668 809 734.

artykuł nr 25

KOMUNIKAT !!! - Czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi gminnej Aleksandrów - Dankowice Pierwsze

Gmina Panki w imieniu Wykonawcy robót P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 06 listopada 2023 roku, od godziny 8:00 zostanie wprowadzony etap I czasowej organizacji ruchu na  odcinku drogi gminnej Aleksandrów – Dankowice Pierwsze.

Przedmiotowe zamknięcie potrwa do: 31 grudnia 2023 roku.

Kontakt: Tomasz Wacławik – 668 809 734.