artykuł nr 1

Informacja o przedmiotach które nie powinny trafić do kanalizacji sanitarnej

Szanowni mieszkańcy

W związku z koniecznością wielokrotnych interwencji służb Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony Wód, obsługującego sieć kanalizacyjną na terenie naszej Gminy, w celu usunięcia zatorów na kanalizacji sanitarnej oraz awarii na przepompowniach ścieków, spowodowanych elementami, które nigdy nie powinny trafić do kanału

apeluję o niewrzucanie do kanalizacji rzeczy nierozpuszczalnych

m.in. takich jak: artykuły higieniczne (wata, pieluchy, podpaski, tampony, patyczki do czyszczenia uszu, jednorazowe chusteczki nawilżane) szkło, plastik, metal, ścierki, kości, itd.!

Odpady stałe powinny trafiać do kosza na śmieci! Jak pokazuje doświadczenie służb zdecydowana większość awarii na sieci kanalizacyjnej jest powodowana nie przez uszkodzenia sprzętu, urządzeń, a przez nieprawidłowe korzystanie przez użytkowników z tego jakże wygodnego sposobu odprowadzania ścieków, jakim jest kanalizacja. Skutkiem lekkomyślności części użytkowników oprócz niepotrzebnego wydatkowania środków finansowych na usunięcie awarii, które przekładają się na koszt Państwa opłat za ścieki,  jest również zalewanie ściekami ogrodów przydomowych i piwnic.

 

Dlatego też pamiętajmy - toaleta to nie śmietnik !
Nie wrzucajmy do kanalizacji rzeczy nierozpuszczalnych !


                                                                                                    Wójt Gminy Panki

artykuł nr 2

PAMIĘTAJMY!

obrazek
artykuł nr 3

KORONAWIRUS

obrazek
artykuł nr 4

Ogłoszenie

obrazek
artykuł nr 5

Transport do punktów szczepień

Informację odnośnie transportu do punktów szczepień można uzyskać pod numerem tel.: 34 317 90 35 wew. 42.

Transport będzie przeznaczony dla osób:

  • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tyś. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich,
  • powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tyś. mieszkańców.

Transport może być realizowany nie dalej niż:

  • 10 km od granic miasta na prawach powiatu;
  • 20 km od granic pozostałych gmin.