artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 4 maja 2023 roku w spawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2022 roku w spawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Pankach