artykuł nr 1

STUDIUM 2020

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Panki"

artykuł nr 3

Studium tekst + tekst prognozy

artykuł nr 4

Studium - rysunek prognozy

obrazek
artykuł nr 5

Rysunek studium kierunki - ujednolicony

obrazek