artykuł nr 1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 6.41.2015 RADY GMINY PANKI z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki