artykuł nr 1

Studium - Uchwała nr 54.359.2023 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023r.