artykuł nr 1

Obligacje 2018

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.99.2018 WÓJTA GMINY PANKI z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029 378 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2018-2029 413 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zobowiązań 30.09.18 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała w sprawie obligacji 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-Z-III kw 2018 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-N-III kw 2018 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb-NDS-III kw 2018 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb 28s-III kw 2018 438 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rb 27s-III kw 2018 304 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO w sprawie półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2018 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aktualny budżet MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 r 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016 r 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO o projekcie WPF na 2018 r 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018 r 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu na 2018 r 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu wg projektu budżetu na 2018 r 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2018 r 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - Z 2018 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - Z 2016 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - Z 2015 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - UZ 2017 333 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - UZ 2016 333 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - ST 2017 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - ST 2016 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - PDP 2017 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - PDP 2016 237 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - NDS 2018 284 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - NDS 2017 259 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - NDS 2016 259 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - NDS 2015 260 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - N 2018 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - N 2017 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - N 2016 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - N 2015 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - 34S 2016 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - 28S 2018 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - 28S 2017 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - 28S 2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - 28S 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27 - S2018 806 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - 27S 2016 806 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - 27S 2015 857 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB - Z 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB 27S 833 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
RB 27S 2017 252 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pierwotny WPF MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ERB - 34S 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Budżet pierwotny - Uchwała MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer