artykuł nr 1

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa mostu na rzece Pankówce w miejscowości Cyganka - Gmina Panki"

artykuł nr 2

Zawiadomienie obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak ZBI.6220.5.11.2023.GP o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKURĄ W OBRĘBIE DZIAŁKI O NUMERZE 311/3 W PANKACH (OBRĘB KOSKI)

artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka - Gmina Panki”

artykuł nr 4

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki”.

artykuł nr 5

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki”.