artykuł nr 1

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka - Gmina Panki”.

artykuł nr 2

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W OBRĘBIE DZIAŁKI O NUMERZE 311/3 W PANKACH (OBRĘB KOSKI)"

artykuł nr 3

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej nr. 693019S Kałmuki- Konieczki"

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki z dnia 27.07.2022 r. znak ZBI.6220.1.2022.KM dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa, Panki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich."

artykuł nr 5

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji ZBI.6220.1.1.2022.KM