artykuł nr 1

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Janiki” o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce nr 121 w obrębie Janiki, gmina Panki”

artykuł nr 2

Zawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki - Kawki”

artykuł nr 3

Zawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W OBRĘBIE DZIAŁKI O NUMERZE 311/3 W PANKACH (OBRĘB KOSKI)”

artykuł nr 4

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki".

artykuł nr 5

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Janiki” o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce nr 121 w obrębie Janiki, gmina Panki”