artykuł nr 1

Obwieszczenie ZBI.6733.2.10.2022.MK z dn. 15-09-2022r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 2

Obwieszczenie ZBI.6733.2.2022.KM z dnia 22.08.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa Panki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.