artykuł nr 1

Wniosek o wydanie odpisu aktów stanu cywilnego