artykuł nr 1

Regulamin Rady Gminy Panki

Regulamin Rady Gminy zawarty został w Statucie Gminy stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Panki Nr 38.304.2014 z dnia 20 marca 2014 r.