artykuł nr 1

Kompetencje Rady Gminy Panki

Kompetencje Rady Gminy Panki wynikają z Ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(t.j. Dz. U. 2013 poz. 5941 z późn. zm.)