artykuł nr 1

Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 2

Projekty Uchwał na 53.2023 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 3

Projekty Uchwał na 52.2023 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 4

Projekty Uchwał na 51.2023 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 5

Projekty Uchwał na 50.2023 Sesję Rady Gminy Panki

Załączniki:
9_15_projekt_uchwaly_w_sprawie_trybu_i_sposobu_powolywania_oraz_odwolywania_czlonkow_zespolu_interdyscyplinarnego_w_gminie_panki.pdf 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_14_projekt_uchwaly_w_sprawie_zmian_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_panki_na_lata_2023_2035.pdf 973 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_13_projekt_uchwaly_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2023.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_12_projekt_uchwaly_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_nieruchomosci_zabudowanej_polozonej_w_obrebie_panki_gmina_panki.pdf 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_11_projekt_uchwaly_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_ustanowienie_sluzebnosci_gruntowej.pdf 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_10_projekt_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_gornych_stawek_oplatponoszonych_przez_wlascicieli_nieruchomosci.pdf 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_9_projekt_uchwaly_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_oraz_ustalenia_wysokosci_stawki_tej_oplaty.pdf 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_8_w_sprawie_przystapienia_do_opracowania_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_mieszkaniowka_gminna_i_teren_produkcyjny.pdf 967 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_7_w_sprawie_przystapienia_do_opracowania_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_farmy_fotowoltaiczne.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_6_w_sprawie_przystapienia_do_opracowania_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_wyznaczenie_obszarow_dopuszczonych_do_lokalizacji_masztow_telefonii_komorkowej.pdf 1,004 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_5_projekt_uchwaly_w_sprawie_przystapienia_do_opracowania_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_farmy_fotowoltaiczne.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_4_projekt_uchwaly_w_sprawie_przystapienia_do_opracowania_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_mieszkaniowka_gminna_i_teren_produkcyjny.pdf 541 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_3_projekt_uchwaly_w_sprawie_absolutorium_dla_wojta_gminy_za_rok_2022.pdf 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_2_projekt_uchwaly_w_sprawie_rozpatrzenia_i_zatwierdzenia_sprawozdan_za_rok_2022.pdf 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9_1_projekt_uchwaly_w_sprawie_udzielenia_wojtowi_gminy_panki_wotum_zaufania.pdf 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne