artykuł nr 1

Projekty Uchwał na 58.2024 Sesję Rady Gminy Panki

Załączniki:
7_13_w_sprawie_przyjecia_wieloletniego_programu_gospodarowania_mieszkaniowym_zasobem_gminy_panki_na_lata_2024_2028.pdf 598 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_12_w_sprawie_zatwierdzenia_planow_pracy_komisji_stalych_rady_gminy_panki_na_rok_2024.pdf 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_11_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_pracy_komisji_rewizyjnej_na_rok_2024.pdf 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_10_w_sprawie_przejecia_od_wojewodztwa_slaskiego_prowadzenia_zadania_pn_budowa_chodnika_w_ciagu_drogi_wojewodzkiej_nr_494.pdf 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_9_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_wojewodztwu_slaskiemu.pdf 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_8_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_powiatowi_klobuckiemu_przez_gmine_panki.pdf 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_7_w_sprawie_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_panki_na_lata_2024_2035.pdf 996 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_6_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2024.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_5_w_sprawie_uchwalenia_wieloletniego_planu_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych.pdf 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_4_w_sprawie_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat.pdf 279 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_3_w_sprawie_przystapienia_do_sporzadzenia_planu_ogolnego_gminy_panki.pdf 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_2_w_sprawie_uchwalenia_zmiany_studium_uwarunkowan_i kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki.pdf 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7_1_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_obszarow_w_obrebach.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał na 56.2024 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 3

Projekty Uchwał na 55.2023 Sesję Rady Gminy Panki

Załączniki:
6_12_w_sprawie_budzetu_gminy_na_rok_2024.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_11_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_panki_na_lata_2024_2035.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_10_w_sprawie_zmian_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_panki_na_lata_2023_2035.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_9_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2023.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_8_w_sprawie_ustalenia_regulaminu_wynagradzania_nauczycieli_zatrudnionych_w_oswiatowych_jednostkach_organizacyjnych_prowadzonych_przez_gmine_panki.pdf 488 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_7_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_ekwiwalentu_pienieznego_dla_czlonkow_ochotniczych_strazy_pozarnych_z_terenu_gminy_panki_uczestniczacych_w_dzialaniach_ratowniczych_akcji_ratowniczej_szkoleniu_lub_cwiczeniu.pdf 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_6_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_porozumienia_miedzygminnego_w_sprawie_zasad_finansowania_opieki_zapewnionej_dzieciom_do_lat_trzech_zamieszkalym_na_terenie_gminy_panki.pdf 170 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_5_w_sprawie_zasad_przeznaczenia_do_sprzedazy_nieruchomosci_gruntowych_oddanych_w_uzytkowanie_wieczyste_na_rzecz_ich_uzytkownikow_wieczystych.pdf 137 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_4_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_obszarow_w_obrebach_aleksandrow_i_janiki.pdf 877 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_3_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_obszarow_w_obrebach_aleksandrow_cyganka_jaciska_janiki_kalmuki_konieczki_koski_panki_praszczyki_zwierzyniec_iii_zerdzina.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_2_w_sprawie_sprostowania_oczywistej_omylki_pisarskiej_w_uchwale_nr_34_364_2023_rady_gminy_panki_z_dnia_29_listopada_2023_r_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_uprawniajacego_do_przyznania_pomocy.pdf 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6_1_w_sprawie_sprostowania_oczywistej_omylki_pisarskiej_w_uchwale_nr_54_356_2023_rady_gminy_panki_z_dnia_26_pazdziernika_2023_r_w_sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta.pdf 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Projekty Uchwał na 54.2023 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 5

Projekty Uchwał na 53.2023 Sesję Rady Gminy Panki

Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne