artykuł nr 1

PROTOKÓŁ NR 36.2013 Z OBRAD 36.2013 SESJI RADY GMINY PANKI ODBYTYCH W DNIU 30 grudnia 2013 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W PANKACH

artykuł nr 2

PROTOKÓŁ NR 35.2013 Z OBRAD 35.2013 SESJI RADY GMINY PANKI ODBYTYCH W DNIU 8 listopada 2013 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W PANKACH

artykuł nr 3

PROTOKÓŁ NR 34.2013Z OBRAD 34.2013 SESJI RADY GMINY PANKI ODBYTYCH W DNIU 22 października 2013 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W PANKACH

artykuł nr 4

PROTOKÓŁ NR 33.2013Z OBRAD 33.2013 SESJI RADY GMINY PANKI ODBYTYCH W DNIU 30 sierpnia 2013 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W PANKACH

artykuł nr 5

PROTOKÓŁ NR 32.2013Z OBRAD 32.2013 SESJI RADY GMINY PANKI ODBYTYCH W DNIU 24 lipca 2013 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W PANKACH

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Regulamin
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2024
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020
Uchwały Rady Gminy - rok 2021
Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2024